Mosyle là công ty dịch vụ hệ sinh thái Apple-in-the-enterprise mới nhất cung cấp một công cụ quy trình triển khai thiết bị mới cho máy Mac. Tôi đã nói chuyện với Giám đốc điều hành của công ty, Alcyr Araujo, người tin tưởng — cũng như nhiều người tin tưởng — rằng máy Mac đang trở thành thiết bị dẫn đầu trong thế giới CNTT kinh doanh.

Có gì mới từ Mosyle?

Hiện đã có bản beta dành cho khách hàng của Mosyle Fuse, Mosyle Embark được thiết kế để cho phép các nhóm CNTT nâng cao khả năng bảo vệ và tuân thủ ngay từ đầu khi đưa máy Mac mới vào sử dụng. Nó làm như vậy bằng cách hướng dẫn và thông báo cho nhân viên trong quá trình định cấu hình máy Mac mới của họ.

Công ty giải thích rằng Mosyle Embark ra mắt ngay sau khi đăng ký Mac hoặc xác thực Mosyle Auth đầu tiên. Trong số các tác vụ khác, nó kiểm tra để đảm bảo máy Mac có đủ năng lượng pin để hoàn tất bất kỳ cài đặt nào, sau đó cung cấp cho người dùng hình ảnh trực quan cho thấy tiến trình qua mọi tác vụ mà máy Mac đang thực hiện trong khi quá trình thiết lập diễn ra. Ví dụ: máy Mac của bạn có thể đang cập nhật phần mềm hoặc đang áp dụng cài đặt MDM. (Người dùng cuối thậm chí còn nhận được lời nhắc không tắt máy Mac trong khi khởi động lại.)

Mặc dù người dùng Mac có kinh nghiệm gần như chắc chắn biết đại khái những gì đang xảy ra trong quá trình thiết lập và cài đặt phần mềm, nhưng người dùng mới lại biết ít hơn.

Giải pháp của Mosyle thể hiện sự hiểu biết rằng trong nhiều trường hợp, nhân viên doanh nghiệp có thể chỉ mới bắt đầu hành trình Apple của họ và không nhất thiết phải biết điều gì có vẻ hiển nhiên đối với những người dùng có kinh nghiệm hơn. Đó là một thách thức đặc biệt đối với những người lao động từ xa lần đầu tiên thực hiện việc di chuyển, đây là nơi mà Mosyle Embark có thể sẽ có tác động lớn nhất. Về lâu dài, nó có thể giúp giảm bớt căng thẳng cho CNTT trong quá trình triển khai vì máy Mac sẽ cho người dùng biết điều gì đang diễn ra.

Araujo: Việc áp dụng doanh nghiệp của Apple đang tăng tốc

Araujo nhận thấy tốc độ triển khai các thiết bị Apple trong doanh nghiệp đang tăng nhanh: “Từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn, chúng tôi tiếp tục nhận thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ giữa mọi quy mô khách hàng doanh nghiệp. Số lượng khách hàng vừa và nhỏ tiếp tục tăng lên hàng tháng, trong khi khách hàng hiện tại tiếp tục tích cực thêm các thiết bị Apple mới vào nhóm của họ.

Bản quyền © 2022 IDG Communications, Inc.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *