Với hàng trăm nghìn ứng dụng có sẵn, App Store của Apple là trung tâm phân phối cốt lõi cho các ứng dụng phần mềm trên tất cả các nền tảng điện toán của hãng. Cửa hàng đã có nhiều cách để có thể hỗ trợ người dùng doanh nghiệp, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.

Những gì Apple cung cấp là tốt

Apple cung cấp rất nhiều rồi.

  • Chương trình doanh nghiệp dành cho nhà phát triển của Apple cho phép các tổ chức lớn xây dựng ứng dụng của riêng họ trong nội bộ và sau đó triển khai chúng một cách riêng tư cho nhân viên.
  • Apple Business Manger cho phép các nhà phát triển phân phối ứng dụng cho các khách hàng cụ thể hoặc nội bộ; sau đó, các tổ chức có thể quản lý việc phân phối ứng dụng trong nội bộ bằng cách sử dụng MDM hoặc mã đổi quà đặc biệt.
  • Apple có TestFlight và hệ thống MDM của riêng mình, Apple Business Essentials, cũng có thể được sử dụng để quản lý phân phối ứng dụng từ xa trên các thiết bị của Apple.
  • Apple cũng có Chương trình Ứng dụng và Sách, trong đó khách hàng doanh nghiệp và giáo dục có thể mua số lượng lớn các mặt hàng cho lực lượng lao động.

Vấn đề là không phải nhà phát triển ứng dụng nào cũng muốn cung cấp ứng dụng của họ thông qua bất kỳ chương trình tập trung vào kinh doanh nào trong số này. Họ có thể đang bán những ứng dụng hoàn toàn tuyệt vời với các tính năng cao cấp có thể mở khóa bằng đăng ký, nhưng Apple Business Manager không hỗ trợ thanh toán đăng ký. Họ cũng có thể cung cấp các ứng dụng có các tính năng hữu ích phải được mở khóa thông qua mua hàng trong ứng dụng.

Tìm một cách mới để cấp phép phần mềm

Hầu hết các doanh nghiệp lớn thích cấp phép phần mềm hơn là mua nó trên cơ sở đặc biệt. Họ không muốn thúc giục nhân viên cài đặt từng ứng dụng một và sau đó hoàn trả tiền cho họ; họ muốn có được sự giám sát ở cấp bảng điều khiển đối với ứng dụng nào đang được sử dụng và ai sử dụng, để luôn kiểm soát chi phí và đảm bảo nhân viên đang sử dụng giấy phép.

Nhu cầu giám sát đó có nghĩa là các tổ chức lớn hơn quản lý việc triển khai hàng loạt vẫn gắn liền với mô hình cấp phép. Một công ty có thể mua hàng trăm giấy phép cho các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh và có thể sẽ quản lý ai được chỉ định các giấy phép đó bằng các giải pháp quản lý thiết bị hiện có.

[Also read: 10 lesser-known iOS 16 features to make work easier]

Đối với hầu hết các nhà phát triển thiếu sự hiện diện đáng kể trong thị trường doanh nghiệp, đây có lẽ không phải là vấn đề lớn. Những người khác, với sự hiện diện đáng kể, có thể đã bán ứng dụng của họ ở dạng độc lập thông qua các chương trình Doanh nghiệp hoặc Ứng dụng và Sách.

Bản quyền © 2022 IDG Communications, Inc.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *